นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น

ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2542 โดยมีวัตถุประสงค์การก่อตั้ง เพื่อ พัฒนาโปรแกรม ทั้ง โปรแกรมสำเร็จรูป (Package software) และ โปรแกรมเพื่อใช้เฉพาะงาน (Build to order software ) รวมทั้ง รับ วิเคราะห์ และ พัฒนาระบบ ไป จนถึง การจำหน่าย คอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์ต่อพ่วง และ ติดตั้ง ระบบ Network


สิ่งที่เราคำนึงถึงก็คือการ พัฒนา ระบบให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้จริงมีบริการที่ต่อเนื่องและยาวนานซึ่งในปัจจุบัน นับเป็น ความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ Software house เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลงาน เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และ ประโยชน์อย่างสูงสุด


จากประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับ ระบบงาน Software มาอย่างยาวนาน เราจึงตระหนัก ถึงปัญหาและความสำคัญของการใช้โปรแกรมใน ธุรกิจ และ องค์กรต่างๆ เราจึงมีความใส่ใจ กับรายละเอียดปลีกย่อย ต่างๆของแต่ละธุรกิจ หรือ องค์กร เพื่อ พัฒนาระบบและโปรแกรมให้เหมาะสมกับงาน นั้นๆ อีกทั้งยังเน้นทางด้าน คุณภาพและ มาตราฐานของโปรแกรมดังคำขวัญของเราที่ว่า "If you want quality software"


ในโอกาส ที่กำลังย่างเข้าไปสู่ปีที่ 25 เราขอขอบพระคุณ ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ผู้ที่สนใจโปรแกรม และ ผลิตภัณฑ์ ของเรา ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราสามารถ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานได้หลากหลาย มากยิ่งขี้น เพื่อจะนำ ประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ให้เป็น ประโยชน์ ในการปรับปรุง พัฒนา โปรแกรม และ บริการ ของเราให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด และ ตรงกับการใช้งาน มากยิ่งขึ้นNanosoft Company Profile
ชื่อกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น
วันที่ก่อตั้ง 16 กรกฎาคม 2542
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0503542002220
ที่อยู่ เลขที่ 175/5 หมู่ 7 ตำบล ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

แผนที่นาโนซอฟท์
โทรศัพท์/แฟกซ์ 053-444-111 , 053-444-115
มือถือ 08-8141-0428 , 08-8141-0429
อีเมล์ info@nanosoft.co.th
เว๊บไซด์ https://www.nanosoft.co.th
ลักษณะธุรกิจ บริการให้คำปรึกษาการวางระบบด้วยคอมพิวเตอร์
พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป
พัฒนาโปรแกรมฉพาะงาน และ ออกแบบเวปเพจ , เวปเซอร์วิส
จำหน่ายคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์ต่อพ่วง
ติดตั้งระบบเน็ทเวอร์ค