ชื่อผู้ติดต่อ
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์Address

เลขที่ 175/5 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง
จังหวัด เชียงใหม่ 50100

Telephone

053-444-111

Mobile

088-141-0428
088-141-0429

Line ID

nanosoftmak
nanosoftservice
mynanosoft

Email

info@nanosoft.co.th