โปรแกรม Nanosoft Free Bill

เป็น โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน , บิลเงินสด , ใบส่งของ , ใบกำกับภาษี ซึ่งโปรแกรมนี้เป็น Free ware สามารถ Download ไปใช้ได้ฟรี โดยผู้ใช้สามารถ ออกแบบบิลต่างๆได้เอง อาทิเช่น ปรับเปลี่ยนข้อความ , ขนาดของบิล หรือ ใส่ Logo เป็นต้น อีกทั้ง โปรแกรมออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย และ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สามารถ Download แล้ว Extact ลง HDD แล้วใช้งานได้เลย

โปรแกรม Nanosoft Free POS

เป็น โปรแกรมขายหน้าร้าน POS แจกฟรี ประกอบไปด้วย การขายหน้าร้าน , ปรับปรุงการขาย , สต๊อกสินค้า และ ออกใบเสร็จรับเงิน รองรับการทำงาน ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด , เครื่องพิมพ์สลิป และ ลิ้นชักเก็บเงิน ซึ่งโปรแกรมนี้เป็น Free ware สามารถ Download ไปใช้ได้ฟรี

โปรแกรม Nanosoft Free Document

เป็น โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้สำหรับบันทึกการจัดเก็บเอกสารต่างๆ เป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาเอกสารที่เก็บไว้ได้อย่าง รวดเร็ว และ ง่ายดาย อีกทั้ง สามารถสแกนเอกสาร ร่วมกับ เครื่องสแกน เพื่อนำไปบันทึกในการจัดเก็บเอกสารได้อีกด้วย โปรแกรมนี้เป็น Free ware สามารถ Download ไปใช้ได้ฟรี

โปรแกรม Nanosoft Free VAT

เป็น โปรแกรมที่ใช้สำหรับการออกเอกสารภาษีซื้อ และ ภาษีขาย ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลภาษี ทั้งภาษีซื้อ และ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร โดย ตัวโปรแกรมสามารถรายงานข้อมูลต่างๆ ในการบันทึกข้อมูลออกมาได้ ซึ่งโปรแกรมนี้เป็น Free ware สามารถ Download ไปใช้ได้ฟรี

โปรแกรม Nanosoft Alarm

เป็นโปรแกรมเหมาะสำหรับป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ หรือ จักรยานยนต์ โดยทำงานบนมือถือ Android เป็น Mobile Application อาศัยหลักการสั่นสะเทือนแล้วจะทำการ โทรศัพท์ไปยังเลขหมายที่ตั้งไว้ และ ส่ง SMS เป็นพิกัด GPS เพื่อติดตาม โปรแกรมนี้เป็น Free ware สามารถ Download ไปใช้ได้ฟรี

โปรแกรม Nanosoft Shutdown

เป็น โปรแกรมตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์ รองรับการทำงานบนระบบปฎิบัติการ Windows โดยสามารถตั้งเวลาเพื่อให้โปรแกรมทำการปิดเครื่องในเวลาที่ กำหนดไว้ (Shutdown)

โปรแกรม Nanosoft Free Barcode

เป็น โปรแกรมพิมพ์บาร์โค๊ด โดยโปรแกรม รองรับการ พิมพ์บาร์โค๊ด จากฐานข้อมูล หรือ กำหนดเองโดยการ Running และ สามารถพิมพ์ รหัส บาร์โค๊ด ได้ หลายแบบ เช่น 3 of 9 , Code 128 , EAN 13 เป็นต้นนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถออกแบบ การพิมพ์ได้เองอีกด้วย ซึ่งโปรแกรมนี้เป็น Free ware สามารถ Download ไปใช้ได้ฟรี

โปรแกรม Nanosoft FreeAcc

เป็น โปรแกรมบัญชี ครัวเรือน หรือ บัญชีรับจ่าย ใช้สำหรับบันทึกการเงินส่วนบุคคล โดยโปรแกรมจะมีการบันทึก รหัสบัญชี และ รายรับรายจ่าย ประจำวัน เพื่อ รายงานรายละเอียดการรับ/จ่าย นอกจากนี้ยัง สามารถ สรุปรายรับ และ รายจ่าย ออกมาได้อีกด้วย ซึ่งโปรแกรมนี้เป็น Free ware สามารถ Download ไปใช้ได้ฟรี

โปรแกรม Nanosoft Carpark

เป็นโปรแกรมที่ใช้ สำหรับ ธุรกิจรับฝากรถ ในการเก็บเงินค่าฝากรถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ โดยโปรแกรมจะประกอบไปด้วยบันทึกต่างๆ อาทิเช่น บันทึกรหัสรถ , บันทึกการรับฝากรถ , บันทึกการรับชำระเงิน อีกทั้งมีรายงานการรับฝาก ในแบบต่างๆอีกด้วย ซึ่งโปรแกรมนี้เป็น Free ware สามารถ Download ไปใช้ได้ฟรี

โปรแกรม Nanosoft Free Tax

เป็น โปรแกรมหักภาษี ณ.ที่จ่าย โดย โปรแกรมจะประกอบไปด้วย บันทึกรหัส ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ.ที่จ่าย , บันทึกรหัส ผู้ถูกหักภาษี ณ.ที่จ่าย และ บันทึกการ ออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ.ที่จ่าย การติดตั้งจะต้องติดตั้ง .Net Frame work 2 และ ระบบปฎิบัติการที่ใช้คือ Windows XP Sp2 , Windows Vista และ Windows 7

โปรแกรม Nanosoft PDF Viewer

เป็นโปรแกรมที่ใช้ สำหรับเปิดแฟ้มข้อมูล PDF ( PDF Viewer ) โดยมีเมนูระบบสองภาษา คือ ไทย และ อังกฤษ รองรับการ ย่อ/ขยาย , การค้นหาข้อมูล และ สามารถบันทึกแฟ้มเป็น PDF File

โปรแกรม Nanosoft Free Map

โปรแกรมที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลแผนที่ โดยการใช้งาน จะต้องเชื่อมต่อกับ Internet โดยการเก็บแผนที่จะทำการเก็บ ละติจูด และ ลองติจูด ประกอบกับข้อมูล ชื่อ , ที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ การติดตั้งจะต้องติดตั้ง .Net Frame work 2 และ ระบบปฎิบัติการที่ใช้คือ Windows XP Sp2 , Windows Vista และ Windows 7

โปรแกรม Nanosoft LCD Test

โปรแกรมที่ใช้ สำหรับทดสอบหาจุดเสีย หรือ จุดบอด ของจอภาพ แบบ LCD ( Dead Pixel ) โดยโปรแกรมจะแสดงสีต่างๆ ออกมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทำการตรวจสอบจุดเสียบนจอภาพ แบบ LCD ซึ่งโปรแกรมนี้เป็น Free ware สามารถ Download ไปใช้ได้ฟรี