สิ่งเรายึดถือ และปฎิบัติมายาวนานก็คือการบริการหลังการขายที่ดีเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าหากพบว่า ผลิตภัณฑ์ใดของเรามีปัญหาเรามีความพร้อมและ ยินดีที่จะให้บริการและช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ลูกค้า ของเราได้รับ ความพอใจและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

การบริการของเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆก็คือการให้บริการคำปรึกษาในเรื่อง การวางระบบด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา Software เพื่อใช้เฉพาะงาน การให้บริการเกี่ยวกับ Computer hardware รวมไปถึง ระบบ Network และ Software packgae หรือ โปรแกรมสำเร็จรูป

หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราสามารถติดต่อได้ที่ นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น เบอร์โทรศัพท์ 053 - 444-111 (จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 ) และ ในกรณีที่ต้องการ ติดต่อนอกเวลาทำการสามารถติดต่อได้ที่ Hotline 08-8141-0428 (ทุกวัน 17.00-23.00) หรือ E-mail มาที่ info@nanosoft.co.th

เงื่อนไขการรับประกันโปรแกรม หรือ Software

1. ในกรณีที่โปรแกรมมีข้อบกพร่อง ที่เกิดจาก กระบวนการผลิต หรือ เกิดจากโปรแกรมทำงานผิดพลาด อาทิเช่น ประมวลผลผิดพลาด ( Software Bug ) ทางบริษัทจะรับผิดชอบแก้ไขให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดอายุการใช้งานโปรแกรม

2. หากโปรแกรมใดๆ มีการ Upgrade Version จะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการ Upgrade Version เพิ่มเติม (ส่วนลดจากราคาปัจจุบัน 40%)

3. หากต้องการให้ฝ่ายบริการลูกค้าออกไปติดตั้ง และ สอนการใช้งาน หรือ แก้ปัญหา ณ.สถานที่ตั้งของลูกค้า ( On site supports ) จะมีการคิดค่าบริการ ติดตั้ง และ สอนการใช้งาน เพิ่มเติม

4. ในกรณีที่เกิดปัญหา หรือ ข้อสงสัย ในการใช้งานโปรแกรม ลูกค้าสามารถสอบถามการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5. หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม ทางบริษัทจะพิจารณาว่า สามารถทำได้หรือไม่ หากทำได้จะมี การคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการให้บริการด้วยการควบคุมระยะไกลผ่านระบบ Remote Service

1. บริการควบคุมระยะไกลผ่านระบบ Remote Service ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในการใช้งานโปรแกรม 1 ปีแรก แต่ไม่เกิน 24 ครั้ง

2. อัตราการคิดค่าบริการควบคุมระยะไกลผ่านระบบ Remote Service ต่อครั้งๆ ละ 300 บาท เมื่อใช้งานโปรแกรมเกิน 1 ปี หรือ มีการ Remote Service เกิน 24 ครั้ง

3. อัตราการคิดค่าบริการควบคุมระยะไกลผ่านระบบ Remote Service ต่อปีๆ ละ 4,800 บาท แต่ไม่เกิน 24 ครั้ง พร้อมรับสิทธิ์พิเศษ ดังนี้

3.1 รับส่วนลด 15% สำหรับซิ้อสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เงื่อนไขการรับประกัน Hard ware

1. Hardware และ อุปกรณ์ที่สั่งซื้อจากทางบริษัทจะมีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อ

2. หากต้องการให้ฝ่ายบริการลูกค้าออกไปติดตั้ง Hardware และ อุปกรณ์ ณ.สถานที่ตั้งของลูกค้า ( On site supports ) จะมีการคิดค่าบริการ ติดตั้ง เพิ่มเติม

3. กรณีที่ Hardware หรือ อุปกรณ์นั้นๆ ชำรุดเสียหายอันเกิดจาก ความประมาท , ภัยธรรมชาติ , การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ ถือว่า การรับประกันได้สิ้นสุดลง