การตลาดยุคเศรษฐกิจฝืด น้ำมันแพง

Nanosoft Article : บทความทางธุรกิจ

ในยุคที่ต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบแพงขึ้น และคนซื้อก็น้อยลง สิ่งที่นักการตลาดและผู้ประกอบการควรต้องทำ ก็คือ การมองหายุทธศาสตร์ว่าด้วยมาตรการประหยัด และกลยุทธที่จะอยู่รอดในยุคนี้ ได้รวบรวมมาพอสรุปได้ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือยุทธศาสตร์ว่าด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) (ตัวหนา) ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำ การค้าฝืด สิ่งที่นักการตลาดและผู้ประกอบการยิ่งต้องทำมากที่สุด ก็คือ การพัฒนาและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้คงเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเงินและบัญชี ในยุคที่การค้าเริ่มฝืด จงระมัดระวังในเรื่องการปล่อยเครดิต และการขายของบรรดาพนักงานขาย และควรเริ่มให้ความสนใจ หมั่นดูระดับเอดจิ่ง (Aging) ของลูกหนี้ ว่าเริ่มมีลูกค้าที่เกินเครดิต ที่มากกว่า 30 วัน 60 วัน และ 90 วันมากเท่าไหร่ เพราะในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ลูกหนี้ที่ค้างหนี้เกิน 60 วัน ก็จะมีแนวโน้มของหนี้เสียมากยิ่งขึ้น


ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการลงทุน (Strategic Investment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการผลิต ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี เราจึงต้องบริหารการผลิตของเราให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด เพราะหากเครื่องจักรของเราเก่าและเล็กเกินไป ทำให้ต้นทุนแพงยิ่งขึ้น เราก็อาจต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อจะได้เพิ่มกำลังการผลิตและลดต้นทุนได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM หลักการของ CRM คือการรักษา ลูกค้าปัจจุบันที่ดีของเราไว้ เพราะในโลกการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจใหม่นี้ เราอยู่ในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ ในภาวะปกติ เราก็ต้องแข่งขันกับทุกคนทั่วโลกอยู่แล้ว ยิ่งในภาวะที่ฝืดเคือง เรายิ่งต้องอาศัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในการมัดใจลูกค้าประจำของเราให้กลับมาหาเรามากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการสร้างหรือหาเครือข่าย และพันธมิตร (Strategic Alliance) ในยุคที่เศรษฐกิจ เริ่มฝืดหรือขายยาก สิ่งที่นักการตลาดหรือผู้ประกอบการควรทำอย่างยิ่งก็คือการสร้างหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเครดิตและการหาลูกค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 คือ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการใช้เทคโนโลยี หรือการใช้ ICT ให้เป็นประโยชน์ ในโลกทุนวันนี้ เรื่องของ ICT หรือ Information and Communication Technology เป็นสิ่งที่พวกเรานักการตลาดและผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะบอกว่า ผมอายุมากแล้ว เรียนรู้ไม่ทัน ธุรกิจท่านก็จะกลาย เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเลยทีเดียว ฉะนั้น ไม่ว่าท่านจะแก่แค่ไหน ท่านก็ต้องเรียนรู้เรื่องของ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ว่าไปกันถึงไหนแล้ว และมีเทคโนโลยีอะไรที่เราน่าจะนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และการค้าในยุคนี้