7 วิธี ในการทำให้ลูกค้ากลับมาที่เว็บไซต์ของคุณอีก

Nanosoft Article : บทความทางธุรกิจ

ศึกษาวิธีการกำหนดเนื้อหาออนไลน์ที่จะมัดใจลูกค้าของคุณ ซึ่งเป็นวิธีที่ชาญฉลาดที่จะดึงดูดให้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นประจำ

ยินดีด้วย! คุณได้สร้างเว็บไซต์แล้ว แต่คำถามที่ตามมาคือ เมื่อคุณสามารถดึงดูดใจผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้หนึ่งครั้ง คุณจะทำอย่างไรเพื่อให้บุคคลเหล่า นั้นกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณอีก

แน่นอนว่าคุณไม่ได้ต้องการให้ผู้เยี่ยมชมทุกคนกลับมายังเว็บไซต์ของคุณ แต่คุณต้องการให้ลูกค้าและลูกค้าที่คาดหวัง กลับมายังเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้นคุณควรทิ้งความคิดที่จะให้บริการ เกมส์ฟรีบนเว็บไซต์ของคุณ เว้นแต่ว่าผู้เล่นเกมส์จะเป็นเป้าหมายของคุณ บทความและเนื้อหา ที่ปรากฏบนเว็บไซต์จะต้องมีความเกี่ยวข้อง น่าสนใจ และสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเนื้อ หาที่เฉพาะเจาะจงอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณสามารถเข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้จาก Search Engine


7 วิธีต่อไปนี้จะทำให้ลูกค้ากลับมาที่เว็บไซต์ของคุณอีก

1. การให้ข้อเสนอพิเศษในระยะสั้น ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชอบการต่อรอง การลดราคา คือวิธีการดึงดูดความสนใจที่ได้ผล ให้ลองใช้การลดราคาในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ ซื้อสินค้า การให้เวลาตัดสินใจ 3 เดือนอาจทำให้ลูกค้าของคุณเปลี่ยนความคิด ที่จะซื้อ คุณอาจใช้วิธีการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ให้ข้อเสนอพิเศษอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ พวกเขากลับมายังเว็บไซต์ของคุณอย่างสม่ำเสมอ และการให้ ข้อเสนออย่างชาญฉลาด ตัวอย่างเช่น การให้ของกำนัลฟรีแทนการลดราคา

2. ติดตามหัวข้อที่น่าสนใจและแนวโน้มต่างๆ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมักออนไลน์เพื่อติดตาม รายละเอียดหัวข้อที่น่าสนใจในข่าวสารต่างๆ การสร้างการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจของคุณ กับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจอาจเป็นวิธีดึงความสนใจของผู้เยี่ยมชมมายังเว็บไซต์ของคุณ อย่างได้ผล กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทประชาสัมพันธ์ใช้ในการกระจายสื่ออย่างครอบคลุมให้กับลูกค้า ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ผลเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในเรื่องข้อกฎหมาย เกี่ยวกับภาษีอากร นักบัญชีอาจเขียนบทความเกี่ยวกับผลกระทบของข้อกฎหมายดังกล่าวต่อลูกค้าหรือธุรกิจในประเทศ หมายเหตุ: คุณจะต้องให้ความระมัดระวังในการเขียนบท ความเกี่ยวกับหัวข้อที่สำคัญๆ

3. ปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใช้งานเว็บคงไม่อยากกลับมายังเว็บไซต์ที่ไม่ค่อย มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลของคุณอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการบอกให้ผู้เยี่ยมชม ทราบถึงการดำเนินการของบริษัทอย่างต่อเนื่องและความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ

4. จัดการแข่งขันชิงรางวัล วิธีการนี้เป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้เยี่ยมชมรู้สึกตื่นเต้นกับเว็บไซต์ และสิ่งที่คุณทำ คุณอาจสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้การแข่งขันชิงรางวัล ดังกล่าว กลายเป็นเครื่องมือในการวิจัยได้อีกทางหนึ่ง ของรางวัลไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าสูง แต่เน้นไปที่ความสนุกสนานและเหมาะสมกับเป้าหมายทางการตลาดของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถ สอบถาม ผู้เข้าร่วมว่าต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทหรือไม่ เมื่อพวกเขาเข้าร่วมการแข่งขัน หมายเหตุ: เพื่อป้องกันปัญหาทางข้อกฎหมายต่างๆ คุณควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายประเภทนี้


5. ส่งจดหมายข่าวทางอีเมล กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่เป็นที่นิยมนี้เป็นวิธีการที่ใช้ ได้ผลวิธีหนึ่ง คุณไม่จำเป็นต้องสร้างรายชื่อสมาชิกจำนวนมาก แต่ให้เน้นรายชื่อผู้อ่านที่ตรงกลุ่ม เป้าหมาย ในการส่งจดหมายข่าวทางอีเมล คุณควรให้ข้อมูลที่กระชับและครบถ้วน คุณอาจใช้จดหมายข่าวในการส่งเสริมการขาย แต่ไม่ควรให้ความสำคัญมากจนเกินไป

6. เข้าร่วมกลุ่มอีเมลเฉพาะ ถ้าคุณมีเวลา การเข้าร่วมกลุ่มอีเมลของลูกค้าเป้าหมาย จะเป็นวิธีที่คุณสามารถติดต่อกับลูกค้าที่คาดหวัง และย้ำเตือนเกี่ยวกับธุรกิจของคุณได้ กลุ่มอีเมล คือกลุ่มสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนข้อความ กันวันละ 10 - 100 ฉบับ การเข้าร่วมกลุ่มอีเมลจะได้ผลดี ถ้าบริการของคุณอยู่ในตลาดเฉพาะ ตัวอย่างเช่นเจ้า ของร้านสัตว์เลี้ยงอาจเข้าร่วมในกลุ่มอีเมลสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ด้วยการเข้าร่วมในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของร้านดังกล่าวจะสามารถแนะนำธุรกิจของตนในกลุ่มลูกค้าที่คาดหวัง หมายเหตุ: เมื่อคุณเข้าร่วมในกลุ่มอีเมล คุณไม่ควรส่งข้อความ เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย แต่คุณสามารถลงท้ายข้อความของคุณโดยใช้ข้อความส่งเสริมการขายสั้นๆ ในบรรทัดที่ใช้ในการลงชื่อ

7. ทำความรู้จักกับลูกค้าของคุณ การเข้าใจถึงความต้องการและเป้าหมายของลูกค้าคือ วิธีที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าความพยายามด้านการตลาดของคุณจะได้ผลข้อมูลสถิติและการติด ตามรายงานจะช่วยให้คุณสามารถวัดความสนใจของผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ของคุณได้ สถิติการใช้งานเว็บไซต์จะช่วยให้คุณทราบว่าบุคคลต่างๆ เข้ามายังเว็บไซต์ของคุณได้อย่างไร และได้ทำ สิ่งใดบ้างในเว็บไซต์ของคุณ พวกเขาได้รับในสิ่งที่ต้องการหรือไม่ หรือเพจใดเพจหนึ่งในเว็บไซต์ของคุณเป็นสาเหตุให้พวกเขาจากไป รวมทั้งการแข่งขันชิงรางวัลทำให้คุณประสบความสำเร็จ หรือไม่ ความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถ ขยายผลความสำเร็จให้กับความพยายามด้านการตลาดของคุณ