SEO คืออะไร?

Nanosoft Article : บทความทางธุรกิจ

SEO คือ อะไร ?
SEO มาจากคำว่า Search Engine Optimization หมายถึง กระบวนการที่ทำให้ เว็บไซต์ หรือ ชื่อเว็บไซต์ ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของผลการค้นหาผ่านเสิร์จเอ็นจิ้น ด้วยคำค้นหา ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ ข้อมูล เนื้อหา บทความ สินค้าและบริการ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ โดยรักษาให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเสมอ ซึ่งปกติจะพยายามทำให้อยู่ในหน้าแรกของการค้นหา

จุดเด่นของ SEO
สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1) ประสิทธิภาพสูง :ทำให้มีผู้เข้าเว็บไซต์มากขึ้นเพราะผู้ใช้เสิร์จเอ็นจิ้นประมาณ 95% จะนิยมคลิกเฉพาะเว็บไซต์ที่ปรากฏใน 2 หน้าแรก
2) ตรงกลุ่มเป้าหมาย : การทำเอสอีโอจะส่งผลให้เว็บไซต์ ได้รับการโฆษณาตรงกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง เพราะการเลือกคำค้นหา จะทำให้เว็บไซต์ปรากฏเมื่อมีผู้สนใจในบริการประเภทนั้นๆ
3) ความน่าเชื่อถือ : เนื่องจากผลลัพธ์ของการค้นหา จะปรากฏในตำแหน่งทางซ้ายมือ หรือเป็นตำแหน่งของ “ผลการค้นหาธรรมชาติ” (Natural Search Result หรือ Organic Search Result) ดังรูปท้ายวรรค ซึ่งจะได้เปรียบมากกว่า ตำแหน่งผู้สนับสนุนทางด้านขวามือ ซึ่งเพิ่มความเชื่อถือให้กับลูกค้า ว่าเว็บไซต์นั้นได้รับความนิยมอย่างสูง ในเว็บเสิร์จเอ็นจิ้นนั้น

ตำแหน่งของเว็บไซต์ที่ทำเอสอีโอ

โดยจากจุดเด่นดังกล่าว จึงทำให้ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวนมาก นิยมโปรโมตเว็บไซต์ผ่านช่องทางนี้ และทำให้กล่าวได้ว่าวิธีนี้เป็นช่องทางทางการตลาดอย่างหนึ่ง ในโลกออนไลน์
ถ้าเปรียบเทียบกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ (Pay Per Click) ที่อาศัยหลักการของ เสิร์จเอ็นจิ้นกับจำนวนคนที่คลิกเข้าเว็บไซต์ ผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการซึ่งจะต้องเสียค่าบริการให้กับผู้ให้บริการ โดยราคาจะขึ้นอยู่กับการแข่งขันของคำค้นนั้นๆแล้ว ช่องทาง SEO จะได้รับความนิยมมากกว่า เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความน่าเชื่อถือเพราะยิ่งอันดับการค้นหา ติด 1 ใน 10 (หน้าแรก) ก็มีโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น


การแสดงเว็บไซต์ที่ทำเอสอีโอ (SEO) และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (PPC) ของเสิร์จเอ็นจิ้น