ช่างคิด ช่างทำ ช่างจำ ช่างลอก

Nanosoft Article : บทความทางธุรกิจ

ไม่ต้องแปลกใจที่สินค้า - บริการและศักยภาพของผู้บริหารไปจนถึงทีมงานของแต่ละองค์กร มีความสำเร็จหรือ ล้มเหลวที่แตกต่างกัน ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดผลแตกต่างดังกล่าว แต่จุดเริ่มต้นที่สำคัญ อยู่ที่ผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรว่ามีศักยภาพในการคิด หรือว่ามีแค่ศักยภาพในการจำ

เราจะเห็นกลยุทธ์ตามกระแส ช่างจำ ช่างลอกในธุรกิจตั้งแต่รายการทีวีประเภทต่างๆ ที่ลอกเลียนกันได้ในชั่วครู่ ชั่วยาม ไปจนถึง ชาเขียว อาหาร จนกระทั่งขนมปังที่ขาย "กลิ่นและการต่อคิว" ซึ่งไม่ช้าไม่นาน ก็จะต้องหมดวาระเพราะกฎธรรมชาติที่ทุกคนอาจไม่รู้หรือรู้แล้วไม่ทันคิดก็คือ "กระแสมีวาระ เมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะลงอย่างรวดเร็ว และช่วงลงเร็ว กว่าช่วงขาขึ้นหลายเท่า" เพราะฉะนั้น เราจะเห็นกลยุทธ์การแข่งขันในบ้านเราที่ใช้กันอยู่ไม่กี่อย่าง

ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้เป็นจุดอ่อนที่เราคิดว่าเป็นจุดแข็งและอยู่ได้ระยะสั้นไม่ยั่งยืน เช่น
คิดอะไรไม่ออก ก็ลอกเลียนแบบ
คิดอะไรไม่ได้ก็ลดราคาและอัดโปรโมชั่นแรงๆ เข้าไว้ (เพื่อให้ได้ยอดขายระยะสั้นแต่ส่งผลเสียระยะยาวกับสินค้า-บริการ และ Brand )
เมื่อคิดอะไรไม่ออก ลอกก็แล้ว หรือลดราคากันก็แล้ว ดูท่าจะไปไม่รอดก็เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ
เมื่อไม่มีใครช่วย (เพราะไม่ค่อยคิดที่จะช่วยตัวเองอย่างสร้างสรรค์) ก็ปิดกิจการ เพื่อไปหาธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นการลอกเลียนแบบอีกครั้ง
ทั้ง 4 อย่างเป็นวงจรอุบาทว์ที่ทำลายผู้ประกอบการบ้านเราตลอดมาและตลอดไป ถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำธุรกิจแบบใหม่ๆ เพื่ออยู่ได้อย่างยั่งยืนในภาวะความไม่แน่นอนของปัจจุบัน


ผู้ประกอบการทุกธุรกิจ รวมทั้ง SMEs ควรตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราอยู่ในประเภทไหน ระหว่าง "ช่างคิด ช่างทำ" หรือ "ช่างจำ ช่างลอก" ถ้าอยู่ในประเภทหลัง ก็จะต้องพบกับวงจรอุบาทว์ 4 วงจรข้างต้น แต่ ถ้าท่านบอกว่าอยู่ในประเภท "ช่างคิด ช่างทำ" แต่ทำไมยังไปไม่ค่อยรอด ก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่า สิ่งที่ท่านทำ มันมี "สไตล์และแตกต่าง" อย่างน่าสนใจหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่สิ่งใหม่ๆ แต่ไม่มีสไตล์และไม่แตกต่าง เพราะทุกวันบนโลกนี้ มีสินค้าและบริการใหม่ๆ จำนวนไม่น้อยแต่มีน้อยยิ่งนักที่จะไปได้รอด เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเป็นกลุ่มที่ "ช่างคิด ช่างทำ" อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่คิด แค่ทำ แต่ต้องคิดต้องทำให้โดดเด่น โดนใจ ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา

แต่ถ้าผู้ประกอบการอีกหลายส่วน ยืนยันที่จะขออยู่แบบ "ช่างจำ ช่างลอก" ท่านอาจจะอยู่ได้อีกสักระยะ แต่ขอยืนยันว่าจะอยู่ได้ไม่นาน เพราะสิ่งที่ท่านทำ ท่านกำลังทำลายสิ่งที่มีค่าที่สุดของตัวเองลงไป ทุกๆวัน นั่นคือ "ศักยภาพในการคิดอย่างสร้างสรรค์และศักยภาพในการทำอย่างมืออาชีพ" ที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันระยะยาว เป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสินค้า-บริการ และเป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าระดับปประเทศหรือทั่วโลกก็ตาม ไม่ใช่เป็นแค่เพียง "เจ้าของธุรกิจที่สิ้นคิดแต่ต้องการความร่ำรวยและความสำเร็จบนความเหนื่อยยากของผู้อื่น" รวมทั้งเป็นผู้ที่ขาดความกล้า แม้กระทั่งการคิดสิ่งใหม่ๆ ก็เลย เต็มอกเต็มใจในการลอกเลียนขี่กระแสไปตลอดชีวิต

ลองเริ่มคิด เริ่มทำในสิ่งใหม่ๆดูนะครับ แล้วท่านจะพบว่า ศักยภาพในการคิดสิ่งใหม่ๆ ของคนไม่มีขีดจำกัด แล้วท่านอาจจะพบทางเลือกใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับความสำเร็จและความภาคภูมิใจอย่างที่ท่านเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อน