การตลาดบูรณาการ

Nanosoft Article : บทความทางธุรกิจ

หลายคนเริ่มสงสัยว่าบูรณาการคืออะไร ต่างจากพอเพียงอย่างไรและ SMEs จะนำไปใช้ได้อย่างไร การตลาดบูรณาการคือการใช้เครื่องมือการตลาดหลายๆตัวที่สอดคล้องหรือสอดประสานกันไปในทิศทางเดียวกัน เช่นบอกว่าสินค้าดูหรูหราแต่ลดราคา 50% ความหรูหรามีค่าของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ตรงไหน บอกว่าเกี๊ยวกุ้งอร่อยใช้กุ้งเต็มตัวแต่พอขายดีก็ลดกุ้งเหลือครึ่งตัวเพราะต้องการลดต้นทุนและจัดกิจกรรมซื้อ 1 แถม 1

การตลาดบูรณาการคือ การทำให้สอดคล้องไม่ขัดแย้งในกิจกรรมการตลาดที่คุณทำ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ แบรนด์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริการ การส่งเสริมการขาย เช่น McDonald เน้นกลุ่มเด็ก ในร้านตกแต่งจูงใจกลุ่มเด็ก มีสนามเด็กเล่น มีตุ๊กตาหรือของสะสมได้เฉพาะ ซึ่งเด็กๆ ชอบสะสม

ชุดอาหารมีแมคคิดส์สำหรับเด็ก แถมของเล่นสะสมสำหรับเด็ก มีตั้งคลับรวมพลคนรักแมคสำหรับเด็กๆ ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน คุณจะต้องมีการสอดประสานของกิจกรรมการตลาดในทิศทางเดียวกันไม่ขัดแย้งจึงจะเรียกว่ามีบูรณาการ

การบูรณาการหมายถึงสิ่งที่คุณทำ ผลิตภัณฑ์ที่คุณขาย บริการที่มีให้ลูกค้า ได้ทำตามสัญญาประชาคมหรือคำประกาศโฆษณาในสื่อทุกชนิดที่ให้ไว้กับลูกค้าหรือไม่ ทำอย่างไรจะให้ลูกค้ามีประสบการณ์ Customer Experience เป็นบวกตามที่ลูกค้าคาดหวัง ทั้งประสบการณ์ที่มีต้อผลิตภัณฑ์ บรรยากาศ การได้ทดลอง เราจะควบคุมกลไกการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศได้อย่างไร จะให้อำนาจตัดสินใจแก่พนักงานที่ต้องดูแลลูกค้าได้อย่างไร Empowerment จะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับลูกค้า Customization ได้อย่างไร ทั้งนี้ต้องมีบริการผลิตภัณฑ์ให้แบบส่วนตัวตามใจลูกค้าเลือกได้