เคล็ดลับการออกแบบเว็บไซต์และการตลาดอินเทอร์เน็ต

Nanosoft Article : บทความทางธุรกิจ

ต้องยอมรับว่าปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามาก การค้าขายหรือการติดต่อประสานงานล้วนแล้วแต่ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้คนเข้ามาชมหรือติดอันดับบนเซิชเอ็นจิ้นนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นข้อมูลหลังจากนี้จะเป็นเทคนิคข้อพื้นฐานในการออกแบบเว็บไซต์

Give as much as you can free online from your website - ให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้จากเว็บไซต์ของคุณ ทั้งนี้เนื่องจากโลกอินเทอร์เน็ต ผู้เยยี่ยมชมสามารถพิมพ์ ดาวน์โหลด หรืออ่านจากเว็บเพจได้ฟรี

Lots of text is good - ข้อความที่มากจะดี ทั้งนี้ต้องเป็นข้อความที่สอดคล้องกับเนื้อหาโดยรวมด้วย


Keep information up-to-date - พยายามอัพเดทข้อความในเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ Search Engine มักเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มาการอัพเดทอยู่เสมอ ดังนั้นการอัพเดทเว็บไซต์จึงเป็นเองสำคัญมาก และจะส่งผลต่ออันดับ (Rank) ของ Search Engine อีกด้วย

Good websites will be found by most search engines - Search Engines จะค้นหาเว็บไซต์ที่ดีสุดเอง ไม่จำเป็นต้องลงทุนเรื่องเซอร์วิสในการที่จะสร้างอันดับการค้นหา เว้นเสียแต่ว่าเว็บไซต์ของคุณเป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่และมีความซับซ้อน