ทำไม SME ต้องมีที่ปรึกษาด้าน IT

Nanosoft Article : บทความทางธุรกิจ

ปัจจุบัน ระบบไอที ได้ถูกนำมาใช้ในการทำงานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าหน่วยงานประเภทใดต่างก็มีความจำเป็นต้องใช้ระบบไอทีในการทำงานอยู่บ้างไม่มากก็น้อย อาจใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การสื่อสาร การควบคุมจัดการ หรือในการทำงานอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับระบบงานเดิมที่มีอยู่ ธุรกิจ SME ที่ใช้ระบบไอทีในการทำงานได้ดีจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างไม่เสียเปรียบ และยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ๆ ได้อีกด้วย

ในทางกลับกัน ถ้าระบบไอทีของบริษัทคุณมีปัญหา ธุรกิจ SME ของคุณก็มีปัญหาตามไปด้วย ซึ่งปัญหาแต่ละแบบจะมีความสำคัญมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าระบบไอทีนั้นทำงานอยู่กับส่วนใดของธุรกิจคุณ ความเสียหายอาจเป็นได้ตั้งแต่การสูญเสียภาพลักษณ์ของบริษัท การชะงักงันในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ตลอดไปจนถึงความสูญเสียรายได้และโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยช่วงระยะเวลาที่ระบบไอทีไม่สามารถทำงานได้ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ดาวน์ไทม์ (Downtime) นั้น มีความสำคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือระดับ SME ก็ตาม ปริมาณดาวน์ไทม์ที่สูงหมายถึงระยะเวลาการทำงานที่สั้นลง แต่ที่สำคัญมากกว่าก็คือเวลาการให้บริการที่น้อยลงนั่นเอง ดังนั้นดาวน์ไทม์จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงลูกค้าของธุรกิจโดยตรง ความผิดพลาดที่ทำให้ดาวน์ไทม์เพิ่มสูงขึ้น ย่อมหมายถึงธุรกิจกำลังเกิดปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นกัน ถ้าบางคนยังนึกภาพตามไม่ได้ ให้ลองไปหาหนังเรื่อง The Social Network มานั่งดู เนื่องจากมีตอนหนึ่งที่ Mark Zuckerberg พูดออกมาอย่างชัดเจนว่า จุดหนึ่งที่ Facebook ต่างจาก Social Web ตัวอื่นๆ ก็คือ Facebook ไม่เคยล่ม และนั่นแหละครับ คือการที่มีค่าดาวน์ไทม์ต่ำ หรือแทบไม่มีเลย ดังนั้นนักธุรกิจ SME ทั้งหลายจึงพึงให้เอาใจใส่ระบบไอทีไม่ให้มีค่าดาวน์ไทม์สูงจนทำให้ธุรกิจต้องชะงักงันโดยไม่จำเป็น


อย่างไรก็ตาม การที่ระบบไอทีมีความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้น ก็ทำให้ความซับซ้อนของระบบไอทีเพิ่มสูงขึ้นมากเช่นกัน การควบคุมดูแลจึงยากลำบากขึ้นตามไปด้วย นักธุรกิจ SME หลายคนที่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีด้วยก็เลือกที่จะมาดูแลระบบไอทีด้วยตัวเอง ซึ่งในช่วงแรกที่ระบบยังมีขนาดเล็กอยู่นั้น ก็จัดว่าเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ในฐานะเจ้าของธุรกิจ SME แล้ว คุณไม่คิดบ้างเหรอครับว่าคุณควรเอาเวลาที่มีอยู่ไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การติดต่อประสานงาน และการวางกลยุทธ์ธุรกิจ SME ของคุณเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ธุรกิจ SME ของคุณเริ่มเติบโตขึ้น และระบบไอทีมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น การจัดการระบบไอทีให้มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีโดยเฉพาะ ยิ่งไปกว่านั้น ไอทีเป็นศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณจะพยายามตามมันให้ทันอย่างต่อเนื่อง คุณจะเสียเวลาให้กับมันจนหลงลืมธุรกิจ SME ของคุณเองไปในที่สุด

บทความด้านบนคัดมาจาก website Exitcorner