การติดตั้งโปรแกรม Teamviewer

Nanosoft Product Tips : เทคนิคการใช้งานโปรแกรม

โปรแกรม Teamviewer คืออะไร
            ทุกคนคงประสบปัญหาเวลาอยู่นอกสถานที่ หรือว่าอยู่คนละที่กับคอมพิวเตอร์แต่ต้องทำงานแก้ไขหรือเอาไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นั้นๆมา หรือแม้กระทั่งบางท่านที่ทำงานอยู่ฝ่ายเทคนิคต้องการแก้ไขงานให้กับลูกค้าแต่อีกฝ่ายไม่ค่อยถนัด ในการใช้คอมพิวเตอร์ บอกทางโทรศัพท์ไป ไม่เข้าใจหรือประมาณว่าบอกอย่างหนึ่งไปทำอีกอย่างหนึ่ง โปรแกรม Teamviewer นี้จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปเนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่จะช่วยควบคุมเครื่องระยะไกล โดยเครื่องต้นทางที่เราอยู่จะสามารถเห็นหน้าจอเครื่องปลายทาง สามารถทำการลบ เพิ่ม แก้ไข เสมือนเราอยู่หน้าจอเครื่องปลายทาง

การติดตั้งโปรแกรม Teamviewer

1. ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกตัว setup โปรแกรม teamviewer
2. จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้ผู้ใช้งานทำการกดปุ่ม “Run”
3. หลังจากนั้นให้เลือก Install ตามภาพ ในกรณีที่ไม่ต้องการเวอร์ชั่นเดิมต้องการถอนออกให้กด checkbox Uninstall ... และ กดปุ่ม ”Next”
4. ชนิดการใช้งาน ให้เลือกเป็น “personal / non-commercial use” และกด “Next”
5. ให้ผู้ใช้งาน กด Checkbox ทั้งสองดังภาพ และกดปุ่ม“Next”
6. ชนิดการติดตั้งให้เลือก No(default) และกดปุ่ม “Finish”
7. รอจนกระทั่งติดตั้งเสร็จ เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย โปรแกรม Teamviewer จะ Run ขึ้นมาเอง อัตโนมัติ เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม