วิธีการ set default printer

Nanosoft Product Tips : เทคนิคการใช้งานโปรแกรม

วิธีการ set default printer

1. ไปที่ปุ่ม Start >> Device and Printers2. คลิกขวาที่ปริ้นเตอร์ตัวที่ต้องการ set ให้เป็น default printer >> Set as default printer


3. เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องหมายกาถูกจะมาปรากฏที่ printer ตัวดังกล่าว เพื่อบอกว่าปริ้นเตอร์ตัวนี้เป็น default printer


การ set default printer ให้เป็นปริ้นเตอร์ตัวที่เราใช้งานอยู่บ่อยๆ จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปริ้นงานของเรามากยิ่งขึ้น