วิธีแก้ไขบิลให้เรียงตามข้อมูลที่เราต้องการ

Nanosoft Product Tips : เทคนิคการใช้งานโปรแกรม

วิธีแก้ไขบิลให้เรียงตามข้อมูลที่เราต้องการ
1. เปิดหน้าที่เราต้องการแก้ไขขึ้นมา ไปที่เมนูออกแบบ



2. ดับเบิ้ลคลิกที่แถบ DataBand2



3. ไปที่เมนู Sort จากนั้นกดปุ่ม v ลงมาแล้วกดปุ่ม +



4. เลือกข้อมูลที่ต้องการให้บิลเรียงลำดับ จากนั้นกด OK