วิธีแก้โปรแกรมขึ้นแจ้งเตือน Operation must use an updateable query

Nanosoft Product Tips : เทคนิคการใช้งานโปรแกรม

วิธีแก้โปรแกรมขึ้นแจ้งเตือน Operation must use an updateable query

เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมของ Nanosoft มาติดตั้งแล้วไม่สามารถ เชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ ไม่สามารถ log in เข้าโปรแกรมได้ หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้วิธีแก้ปัญหาดังนี้

1. ปิดโปแกรมของ Nanosoft

2. คลิกขวาที่ icon โปแกรมของ Nanosoft เลือก Properties3. เลือก Compatibility แล้วเช็คถูกที่ช่อง Run this program as an administrator จากนั้นกดปุ่ม OKเท่านี้ก็สามารถเข้าใช้โปรแกรมของ Nanosoft ได้ตามปกติแล้ว