วิธีการปิด UAC บน Windows 7 ,8 ,10

Nanosoft Product Tips : เทคนิคการใช้งานโปรแกรม

UAC หรือ User Account Control คือ ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือน(popup) เวลามีการ ติดตั้งโปรแกรม หรือตั้งค่า Windows แต่ในบางครั้ง ก็ทำให้บางโปรแกรมมีปัญหาในการใช้งาน เพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นจึงต้องทำการปิด UAC เสียก่อน

ขั้นตอนการปิด UAC

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ Start > ในช่อง Search programs and files > พิมพ์ คำว่า UAC > จากนั้นจะเห็น Change User Account Control Settings ให้ทำการ Click เข้าไป
ขั้นตอนที่ 2 จะมีหน้าต่าง User Account Control Settings เปิดขึ้นมา ให้ทำการเลื่อนลงมาล่างสุด และ กด OK เพื่อเป็นการปิด และทำการ Restart คอมพิวเตอร์
สิ้นสุดขั้นตอน การ ปิด UAC