วิธีการตั้งค่าคีย์บอร์ดเพื่อเปลี่ยนภาษา หรือ สลับภาษา สำหรับ Windows

Nanosoft Product Tips : เทคนิคการใช้งานโปรแกรม

การตั้งค่าคีย์บอร์ด ใช้ในกรณีที่ปุ่มเปลี่ยนภาษาไม่สามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้ โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้
 
ขั้นตอนการตั้งค่าคีย์บอร์ดเพื่อเปลี่ยนภาษา

ขั้นตอนที่ 1 เปิด Control Panel > All Control Panel Items แล้วคลิกที่ Language
ขั้นตอนที่ 2 ถ้าไม่มีภาษาไทยให้เพิ่มภาษาไทยเข้าไปก่อน โดยกดปุ่ม Add languages เพื่อเปิดหน้าเพิ่มภาษา
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเปิดหน้าเพิ่มภาษา (Add Languages) ให้เลือกที่ภาษาไทย แล้วกดปุ่ม Add
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อ เพิ่มภาษาไทยเรียบร้อยให้กดเข้าไปที่ Advanced settings
ขั้นตอนที่ 5 ในหน้า Advanced settings ให้กดเข้าไปที่ Change languages bar hot keys
ขั้นตอนที่ 6 จะมีหน้าต่าง Text Service and Input Languages เปิดขึ้นมา ให้กดที่ Change Key Sequence...
ขั้นตอนที่ 7 ให้เลือกหัวข้อ Grave Accent (`) เสร็จแล้ว กด OK
ขั้นตอนที่ 8 ถ้าทำถูกต้องจะเหมือนในรูป เสร็จแล้วกด OK
ขั้นตอนที่ 9 ปิดหน้า Advance settings แล้วลองทดสอบการเปลี่ยนภาษา ผ่านปุ่ม (`)
จบขั้นตอนการตั้งค่าคีย์บอร์ดเพื่อเปลี่ยนภาษา