การ Backup Database (สำรองข้อมูล) โปรแกรมของ Nanosoft

Nanosoft Product Tips : เทคนิคการใช้งานโปรแกรม

การ Backup Database คือ การสำรองฐานข้อมูล ไว้ใช้ในกรณีที่ฐานข้อมูลเดิมที่ใช้งานมีปัญหา หรือสูญหาย ก็สามารถเอาฐานข้อมูลที่ทำการสำรองไว้มาใช้งานต่อได้
ซึ่งโปรแกรม Nanosoft จะมีการแบบ Backup Database อยู่ 2 แบบ คือ

1. Backup Database เวอร์ชั่น Stand Alone (ฐานข้อมูลเป็น Access)

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเมนู อรรถประโยชน์

ขั้นตอนที่ 2 คลิกปุ่ม Backup Database
ขั้นตอนที่ 3 คลิกปุ่ม Backup
ขั้นตอนที่ 4 เลือกที่เก็บตำแหน่งไฟล์ แล้วกดปุ่ม Save
ขั้นตอนที่ 5 จะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้ กด OK ก็จะเป็นการสิ้นสุดการ Backup Database เวอร์ชั่น Stand Alone
2. Backup Database เวอร์ชั่น Server (ฐานข้อมูลเป็น SQL Server หรือ My SQL)

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเมนู อรรถประโยชน์

ขั้นตอนที่ 2 คลิกปุ่ม Backup Database
ขั้นตอนที่ 3
ช่อง Server Name ใส่เป็นชื่อเครื่อง Server, ช่อง Database Name ใส่เป็นชื่อฐานข้อมูล
(ถ้าไม่รู้ Server Name กับ Database Name สามารถดูได้จากด้านล่างสุดของโปรแกรมที่เป็นตัวอักษรสีเขียน)


ขั้นตอนที่ 4
คลิกปุ่ม Backup
ขั้นตอนที่ 5
เลือกที่เก็บตำแหน่งไฟล์ แล้วกดปุ่ม Save
ขั้นตอนที่ 6
จะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้ กด OK ก็จะเป็นการสิ้นสุดการ Backup Database เวอร์ชั่น Server