การกำหนดสิทธิ์ การใช้งานโปรแกรม

Nanosoft Product Tips : เทคนิคการใช้งานโปรแกรม

เป็นการกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมโดยผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานของฟอร์มที่ต้องการ เพื่อกำหนดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในการใช้งานโปรแกรม วันนี้ไม่ต้องกังวลกับการเข้าใช้งานโปรแกรมของแต่ละ user อีกต่อไป คุณสามารถทำได้ยังไง ตามมาดูวิธี กันเลยคะ
 
วิธีกำหนดสิทธิ์ การใช้งานโปรแกรม

1. ตั้งรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม ลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้งาน ตั้งรหัสผ่าน เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก (F2)
2. เลือก อรรถประโยชน์ >> การกำหนดสิทธิ์
3. เลือกรหัสผู้ใช้งานโปรแกรมที่ต้องการ (1)
4. ค้นหาฟอร์ม และเลือกฟอร์มต่างๆ ที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ (2)

5. เช็คเครื่องหมาย คือการกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานสามารถเปิดฟอร์มนั้นได้ สามารถใช้งานเพิ่ม, แก้ไข, ลบ, พิมพ์ และออกแบบในเมนูนั้นๆ (3) คือการกำหนดสิทธิ์ของพนักงานไม่ให้สามารถกระทำใดๆกับฟอร์มนั้นได้

6. บันทึกข้อมูล หรือกด (F2) เสร็จสิ้นการกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม